Karriera


Burimet njerezore dhe kultura organizative

Burimet njerëzore në të gjitha rrjetet nën markën BIG Market punojnë si një shpirt i vetëm dhe i gjithë stafi profesionist i dedikohen vetëm një qëllimi kënaqësia dhe marrëdhënia afatgjatë e klientëve të tyre.

Duke qënë një lider i tregut të ofrimit të produkteve ushqimore, me mbi 85 Supermarkete ne te gjithe shqipërinë dhe një staf prej 1200 punonjësish, kompania ka krijuar kulturën e saj organizative e cila për vite me rradhe funksionon duke patur në thelb bashkimin dhe sinergjinë e të gjitha hallkave të shërbimit dhe organizimit të punës për të reflektuar besim dhe vlerë të shtuar.

Çdo klient që hyn në zyrat, magazinat, apo supermarketet tona, merr cilësinë maksimale të shërbimit, etikës, gatishmërisë, korrektesës dhe profesionalizmit duke u identifikuar nëpërmjet këtyre vlerave dhe duke lënë klientë besnik të kënaqur të cilët rikthehen.

 

poster-trajnim

Struktura organizative e BIG MARKET operon sipas një Kodi Etike i cili në baze ka tre parime themelore:

  1. njerëzit,
  2. integriteti dhe
  3. përgjegjshmëria.

Për këtë arsye kompania i kushton vëmendje të veçantë përzgjedhjes së një stafi të përgjegjshëm, etik dhe performanca e të cilëve ndikon në besimin dhe besnikërinë konsumatore.

Big Market kërkon njerëz si ju!

Vende Te Lira

Ju lutemi përdorni formularin e mëposhtëm për aplikuar për punë:

 

Emri juaj (duhet plotësuar)

Numri i telefonit (duhet plotësuar)

Email (duhet plotësuar)

Qyteti (duhet plotësuar)

Datëlindja (duhet plotësuar)

Aplikoj për:

Mesazhi juaj (duhet plotësuar)

Bashkëngjitsni CV-në tuaj (Dokumentat e lejuar: doc | docx | pdf | odt)

Per me shume informacion per vendet vakante te punes ju lutemi klikoni ketu per te pare listen:

 

 

Big Market siguron se të dhënat personale ruhen dhe administrohen në konfidencë të plotë, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe Ligjit Nr.9887, dt.10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale

Kontakt

Rr "Myslym Shyri", Nr. 00
Tiranë, Shqipëri
Web: www.bigmarket.al